APNU NL

Over ons

De Vereniging voor de Verenigde Naties voor de Franssprekende gemeenschap in België

APNU (Association pour les Nations Unies-Belgique) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht in 2009 onder de Belgische rechtsvorm. De Vereniging is onafhankelijk van van om het even welke politieke partij, godsdienstige of filosofische gemeenschap en om het even welke economische belangen.

Wie zijn wij ?

Oorspronkelijk, was een groep Belgische burgers vertrouwd met de Verenigde Naties (VN) bereid om de waarden van de VN in het kader van een “ Vereneging van de Verenigde Naties” te delen, gelijkend op die bestaand in de meeste landen ter wereld, en die in Franssprekend België nog niet bestond. 

In het verleden , bestond er een Belgische vereniging. Sinds 1976 bestaat er een Nederlandstalige vereniging , namelijk de Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN). APNU sluit aan zich weldra bij handen met haar zuster organisatie de VVN om, waar mogelijk , op een gemeenschappelijke of bijkomende manier te handelen.

Doelstellingen

APNU heeft als doel:

  • de Franssprekende gemeenschap in België bewust te maken van de beginselen en werking van de Verenigde Naties en van haar gespecialiseerde organisaties, speciaal voor wat betreft haar doelen, activiteiten, middelen van ondervonden acties en moeilijkheden.
  • de principes van internationale en multilaterale samenwerking voor het behoud van de vrede , het bereiken van algemene welvaart en welzijn en het bevorderen van de mensenrechten verder te promoveren en te verspreiden,
  • het beleid van de bevoegde federale en regionale overheden in België met betrekking tot de werkzaamheden van de Verenigde Naties, met inbegrip aan het formuleren van gezamelijke standpunten in het kader van de Europese Unie , kritisch op te volgen; en 
  • de verdere uitbouw van de Organisatie der Verenigde Naties en van haar gespecialiseerde instellingen te bestuderen en te bevorderen.

Waarom hebben wij APNU gevestigd?

Wij geloven dat de participatie van een lidstaat aan de Verenigde Naties niet uitsluitend tot zijn financieele bijdrage en tot zijn deelneming als delegatie in zijn bestuurorganen zou moeten beperkt worden. Bovendien, zijn de menselijke bijdragen met inbegrip van ideeën, deskundigheid , bekwaamheid en voorstellen ook essentieel. En onze vereniging (APNU) is een manier om dergelijke bijdragen te vervoeren of te verwezenlijken.

Hoe kunt U lid worden van APNU?

Heel eenvoudig door een jaarlijkse bijdrage van 25€ voor volwassenen en 5€ voor studenten en jongeren minder dan 25 jaar oud te betalen aan de bankrekening van APNU N° 735-0263618-78 (IBAN =BE69 7340 2636 18 78) (BIC=KREDBEBB). Gelieve uw naam, voornaam, adres en e-mail adres te vermelden. 

Inscription à notre bulletin d'information